vänlig fingerkrok.

Välkommen till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft GÄVLEBORG

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador. 

Förbundet är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer vår verksamhet.

Hjärnkraft Gävleborg är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Kontaktperson
Karin Sjöholm
Mobil: 073-836 14 63
E-post: karinsjoholm@hotmail.com

Kalendarium Hjärnkraft

juni, 2021