Alla medlemmar omfattas av olycksfallsförsäkring

Alla som är medlemmar i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Du som är, eller blir, medlem i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt för alla medlemmar, även de som tidigare nekats olycksfallsförsäkring av andra bolag. För de som har en egen olycksfallsförsäkring blir Hjärnkrafts kollektiva olycksfallsförsäkring ett komplement.

Medlemmar bör noga överväga beloppsgränser och fullständiga villkor innan man tar beslut om att göra förändringar i den egna försäkringen.

Försäkringen ger ersättning för kostnader som kan uppstå i samband med olycksfall, till exempel kostnader för nödvändig läkarvård eller merkostnader för förstörda kläder eller glasögon.

– Föreställ dig att du är ute och går och det visar sig att det är väldigt halt, du halkar och bryter benet på en isfläck. Det blir svårt att få ambulans och du blir tvungen att ta en taxi till sjukhuset där personalen får klippa upp kläderna för att kunna genomföra behandlingen, säger Per Liljeroos, verksamhetschef på Unik försäkring. Försäkringen kan då innebära lite plåster på såren i form av ersättning för merkostnader.

– Den kan ge ersättning för kostnaden för sjukhusbesök, för förstörda kläder, taxiresa och ersättning för eventuella andra, skäliga merkostnader. Det skulle kunna vara om man till exempel behöver något extra hjälpmedel under läkningsperioden, säger Per Liljeroos.

Fakta om olycksfallsförsäkringen

Enligt villkoren för olycksfallsförsäkringen så får man ersättning för skäliga och nödvändiga kostnader som läke-, tandskade- och resekostnader till följd av ett olycksfall. Man har också möjlighet till ersättning för merkostnader i samband med olycksfall, till exempel kostnader för skadade kläder, hörapparat eller glasögon.

Försäkringsomfattning

Medicinsk invaliditet                                                  300 000 kr

Merkostnader                                                                50 000 kr

Personliga tillhörigheter                                              15 000 kr

Läke, rese- och tandskadekostnader                     Nödvändiga och skäliga kostnader

Hjälpmedel                                                                 100 000 kr

Dödsfall pga olycksfall                                              25 000 kr

Krishjälp, Max tio behandlingstillfällen.

Reducering:

Reducering av invaliditetsbelopp sker från 60 års ålder med 5 procentenheter per år till och med 70 års ålder.

Vid skada 

Kontakta Unik Försäkring, tel 010 – 490 09 91. Du kan också gå in på bolagets hemsida:

http://unikforsakring.se/anmal-skada/