Hjärnkrafts ambassadör

Jessica Falk är Hjärnkrafts ambassadör. Som ambassadör vill hon sprida kunskap om hjärnskador och dess konsekvenser. I september 2019 släppte Jessica sin första singel på svenska.

Jessica Falk vill skapa en attitydförändring och hjälpa andra att inte tappa hoppet utan istället tillsammans göra en förändring så att det som hände  hennes dotter och familj inte sker igen.

Jessica Falk är artist, låtskrivare och föreläsare och vill i sitt arbete sprida och skapa mer kunskap och förståelse om hjärnskador, samt inspirera människor att leva i nuet. Som ambassadör har hon tagit på sig att sprida kunskap om Hjärnkraft genom sina föreläsningar och sin musik.
Jessica Falks dotter lever med en traumatisk hjärnskada. När fallolyckan hände insåg Jessica och hennes man hur lite stöd och kunskap det finns för barn och familjer med denna typ av skador. De har fått slåss för att få skolan att fungera, stora delar av bekantskapskretsen försvann och Jessica beskriver hur ensam familjen känner sig i sin kamp. Rehabiliteringar i Umeå och Sundsvall ger sitt fulla stöd, men det är samhället som inte riktigt är ”anpassat” för denna typ av funktionsnedsättningar.

– När man drabbas av en förvärvad hjärnskada behöver man all stöttning som finns. När människor drar sig ifrån av rädsla och okunskap blir det som att man drabbas dubbelt. Det är väldigt svårt att förklara för ett barn varför det händer. Det är lätt att barnet känner skuld eftersom människorna många gånger ”försvinner” när man drabbats. Därför känns det enormt viktigt att vi börjar prata kring vad en traumatisk hjärnskada innebär, så att inte rädslan tar över. Jag hoppas med mitt ambassadörskap, kunna hjälpa till med detta. Den här funktionsnedsättningen syns oftast inte och gör det ännu mer svårt att förstå. För att kunna skapa en så bra miljö som möjligt för de som drabbas, är det oerhört viktigt med samarbeten så att livet kan fortsätta att kännas meningsfullt. Det är en rättighet för alla människor, säger Jessica Jessica har flera tragiska händelser i bagaget men gjorde valet att våga gå för sin dröm och ta tillbaks kommandot över sitt liv.

Hennes passion för musik tog henne till Nashville där hon skapar och spelar in sin musik tillsammans med några av världens bästa musiker. Jessica är utbildad musikpedagog och och har jobbat med musik i hela sitt liv, bland annat som musikterapeut med strokepatienter under åtta år.

Texten till ”There´s always love” finns här.

www.jessicafalk.com

Uppdaterad 20191022