Forskning

Här kan du hitta intressanta rapporter, avhandlingar, uppsatser, artiklar och forskning som berör förvärvade hjärnskador.

Brister i rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada

Artikel i Läkartidningen Brister i rehabilitering

Långvarig svår medvetandestörning efter hjärnskada hos vuxna

Nya rekommendationer ger underlag för utredning och rehabilitering. 

Artikel i Läkartidningen Långvarig svår medvetandestörning

Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Landstingens rehabiliteringsinsatser. Socialstyrelsens kartläggning

Rehabilitering för personer med TBI SoS 2012

Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada

En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, ekonomiska, sociala och etiska aspekter

SBU rehabilitering-for-vuxna-med-traumatisk-hjarnskada_smf

 

Äldre forskning

Att skakas om – erfarenheter och konsekvenser av traumatisk hjärnskada, uppsats av Elisabeth Malm. 090507

Hämta uppsatsen här, pdf

Whiplashskadade har synliga förändringar i hjärna och nacke, Clas Linnman. Avhandling.
Hämta avhandlingen här, på engelska, svensk sammanfattning finns, pdf

Trötthet i hjärnan – osynligt handikapp som kan ge stora problem, Lars Rönnbäck m fl. Artikel i Läkartidningen. 
Hämta artikeln här

Vuxna med förvärvad traumatisk hjärnskada – omställningsprocesser och konsekvenser i vardagslivet, Thomas Strandberg.
Hämta studien här, pdf

Att leva med hjärnskada, Eija Jumisko. Hur det är att leva med och nära inpå en människa med traumatisk hjärnskada.
Hämtalicentiatuppsatsen här, delvis på engelska, pdf

Om sorg. Om sorgen vid förlust av närstående. Erfarenheter från aktuell forskning och praktik. Agneta Grimby & Åsa K Johansson.
Hämta boken här, pdf

När tillvaron rasar samman – en studie om anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, Maria Johansson och Marie Wombell, c-uppsats vårterminen 2006.
Hämta studien här, pdf 

Hög tid att organisera tidig hjärnskaderehabilitering bättre!, artikel av Jörgen Borg med flera. 
Hämta artikeln här