Hjärnkraft påverkar

Hjärnkraft vill påverka situationen för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående eller anhöriga. Här hittas våra pressmeddelanden, förbundets svar på remisser och debattartiklar.

INTRESSEPOLitik 2024

Nytt Intressepolitiskt program MED 3 FOKUS-FRÅGOR

Det förslag till intressepolitiskt program som presenterades på ordförandekonferensen i november har antagits av förbundsstyrelsen. Programmet innehåller tre fokusfrågor och tre nyckelområden.

HJÄRNSKADEKOORDINATORER

Funktionen Härnskadekoordinator ger personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga en kontinuerlig kontakt som ger råd och stöd genom det akuta förloppet och/eller genom hela den ibland livslånga rehabiliteringen, så länge behovet finns.

VÅRDFÖRLOPPET IMPLEMENTERAS I REGIONERNA

Vi vill att Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Traumatisk hjärnskada THS, implementeras i samtliga regioner i enlighet med rekommendationerna som finns i Vårdförloppet.

NATIONELLT KUNSKAPCENTRUM PERMANENTAS

Vi vill att Nationellt kunskapscentrum för förvärvad hjärnskada (NKFH) beviljas statsbidrag till permanent verksamhet utifrån den grundstruktur som tas fram under projekttiden.

Nyckelområden

  1. BARNKOORDINATORER
  2. FOLKHÖGSKOLORNAS KURSER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
  3. LÄKARINTYG OCH MEDICINSKA BEDÖMNINGAR

Det intressepolitiska programmet 2024

Hjärnkrafts intressepolitiska program 2024 där förbundet identifierat insatser för att förbättra situationen för personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga.

Hjarnkrafts intressepolitik 2024

Hitta alla våra nyheter

Nyhets
ARKIV

Nyheter läggs upp på startsidan. I Nyhetsarkivet kan  du läsa våra tidigare nyheter. 

INTRESSEPOLitik 2022

4 steg till optimal Vård och Rehabili-tering

4 steg till optimal vård och rehab,

Kontakta oss via e-post eller ring 08-447 45 30!

Vill du veta mer?