vänlig fingerkrok.

Välkommen till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Blekinge

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador. 

Förbundet är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer vår verksamhet. Hjärnkraft i Blekinge är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Kontaktperson:
Jörg Eis
Tel: 073 – 663 77 15

E-post: jorg.eis@hjarnkraft.se

Kalendarium Hjärnkraft

juli, 2024