Köpvillkor digitala kurser för organisationer

Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts allmänna villkor för köp av digitala kurser (version juni 2022)

Avtalsparter

Dessa allmänna villkor gäller mellan Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft (802013-5227) och den organisation som för en eller flera anställdas räkning bokar en digital kurs som tillhandahålls av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft eller våra samarbetspartners.

Anmälan och praktisk information

Anmälan till en plats på en kurs kan ske via hemsidan https://hjarnkraft.se/utbildning/ Anmälan är bindande.

När anmälan har mottagits kommer vår samarbetspartner Coursio AB att skicka ut en inbjudan till kursen per e-post till varje kursdeltagare. Inbjudan är giltig i 29 dagar.

Inbjudan innehåller en länk där kursdeltagaren får tillgång till kursen, efter att ha registrerat ett konto hos Coursio AB. Endast privatpersoner från 18 år får registrera ett konto hos Coursio AB.

Kursdeltagaren har därefter tillgång till kursen under sex månader via sidan https://app.coursio.com.

Avgift och betalningsvillkor

Kursavgiften anges på https://hjarnkraft.se/utbildning/. Moms utgår inte eftersom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en icke skattepliktig allmännyttig ideell förening. Kursavgiften ska betalas i enlighet med faktura. Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum.

Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Om betalning inte sker i enlighet med fakturan har Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

I och med att kursdeltagaren får tillgång till kursen så snart anmälan har mottagits kan köpet inte ångras.

Tekniska förutsättningar

Tjänsten kräver tillgång till internet samt en modern/uppdaterad webbläsare. Ni ansvarar själva för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling.

Ansvar

Vid köp av en kurs gäller tillgången till materialet endast för den kursdeltagare som ni har köpt kursen till. Ni får inte på något sätt sprida vidare innehållet till andra eller låta kursdeltagaren sprida lösenordet till sitt konto. Ni åtar er att tillse att alla kursdeltagare får del av dessa allmänna villkor.

Tillgänglighet

Kursen finns tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår ska Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft informeras och ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott ska anses föreligga. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

Integritetspolicy

Kursdeltagarnas integritet är viktig för oss. Därför har vi upprättat en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. Vid frågor eller anmärkningar kring behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Här hittar du vår Integritetspolicy. Vi förutsätter att ni i er tur inte lämnar ut kursdeltagares personuppgifter i strid med GDPR.

För de personuppgifter som Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft samlar in när kursdeltagaren skapar sitt användarkonto gäller Coursio ABs personuppgiftspolicy.

Kontaktuppgifter, information och meddelanden

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och dess samarbetspartners skickar information och meddelanden till er och era kursdeltagare till de e-postadresser som anges i samband med anmälan.

Meddelande till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft kan lämnas genom info@hjarnkraft.se.

Ni ansvarar för att meddela oss om ändring av kontaktuppgifter.

Ändringar av Allmänna Villkor

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor.

Tvist

Uppstår tvist om avtalet mellan parterna ska tvisten prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Utskrift

Villkoren som pdf för utskrift: Köpvillkor digitala kurser för organisationer