vänlig fingerkrok.

Välkommen till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Västerbotten

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador. 

Förbundet är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer vår verksamhet.

Hjärnkraft i Västerbotten är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Postadress:
Hjärnkraft Västerbottens län
c/o Funktionsrätt
Mariehemsvägen 7 N
906 54 Umeå

Ordförande
Kerstin Granstig Jonasson
Tel: 070 513 22 96
E-post: kgj@taftea.se

Hemsida: Länk till Västerbotten

Hjärnet
Ann-Catrin Dannberg

LOKALFÖRENING UMEÅ

c/o Camilla Johansson

Stenbocksvägen 24
906 37 Umeå

Ordförande
Birgitta Liontaki
070-277 37 34
birgittaliontaki@hotmail.com

Hjärnet
Ann-Catrin Dannberg

LOKALFÖRENING SKELLEFTEÅ

Curt Nilsson
Storgatan 50
931 85 Skellefteå

Tel: 070 631 53 41
E-post: curt47@live.se

Kalendarium Hjärnkraft

oktober, 2021