Välkommen till Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Västerbotten

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för optimala rehabiliteringsinsatser och en ökad helhetssyn för personer med förvärvade hjärnskador. 

Förbundet är till för personer med egen skada, deras anhöriga/närstående och för personer som stödjer vår verksamhet.

Hjärnkraft i Västerbotten är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Postadress:
Hjärnkraft Västerbottens län
c/o HSO
Storgatan 76
903 33 Umeå

Ordförande
Maria Lundqvist Brömster
Tel: 070 361 00 02
E-post: marialundqvistbromster@hotmail.com
Hemsida: 
Länk till Västerbotten

Hjärnet
Linda Hellqvist och Ann-Catrin Dannberg
E-post: kontakt@hjarnet.nu

LOKALFÖRENING UMEÅ

Storgatan 76
90333 Umeå
E-post: kontakt@hjarnet.nu
Hemsida: www.hjarnet.nu

Ordförande
Birgitta Liontaki
070-277 37 34
birgittaliontaki@hotmail.com

Hjärnet
Linda Hellqvist och Ann-Catrin Dannberg
E-post: kontakt@hjarnet.nu

LOKALFÖRENING SKELLEFTEÅ

Curt Nilsson
Storgatan 50
931 85 Skellefteå

Tel: 070 631 53 41
E-post: curt47@live.se

Kalendarium Hjärnkraft

januari, 2021