Sektioner inom hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Vill du veta mer om hjärnskakning, TBE eller hur det är att vara ung vuxen med hjärnskada?

Sektion

Inom några områden har det bildats sektioner för att fokusera särskilt på vissa frågor inom hjärnskadeområdet.

Våra sektioner idag är:

Vill du gå med i en sektion kan du höra av dig till kansliet på tel 08-447 45 30. Som medlem i Hjärnkraft kan du på din medlemssida klicka i de sektioner du vill få nyheter ifrån och inbjudan till olika aktiviteter.

Du är också välkommen att kontakta oss om du vill engagera dig i en sektion eller starta en helt ny sektion.