Vårt arbete

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en partipolitiskt- och religiöst obunden intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Förbundet arbetar för en effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av skadorna.

Vi påverkar utformning av lagstiftning och nationella vägledningar. Det innebär att vi bevakar utredningar, skriver remissvar, deltar i olika arbets- och referensgrupper, uppvaktar politiker och beslutsfattare på centrala myndigheter med mera.

Vi tar fram skrifter och policydokument, genomför olika projekt för att öka kunskapen om konsekvenserna av förvärvad hjärnskada. Vi utbildar och informerar, skriver debattartiklar och genomför opinionsbildande aktiviteter.

Uppdaterad 2018 11 14