Historik

Hjärnkraft bildades 1988 av anhöriga som sökte stöd hos varandra i en situation som de kände att ingen upplevt tidigare. En när och kär hade råkat ut för en förvärvad hjärnskada. De mötte stor okunskap om hjärnskador inom sjukvården när de kämpade för att deras anhöriga skulle få rehabilitering.

”Icke rehabiliteringsbar” var ett begrepp som var allmänt vedertaget och synen på möjligheterna med rehabilitering var mycket pessimistisk. Det fanns inte någon etablerad funktionshinderorganisation som ville ta sig an den här gruppens speciella behov.

1992-1993 genomförde Hjärnkraft ett riksomfattande uppsökarprojekt och kartlade vad som hände med personer med förvärvade hjärnskador. Det visade sig att ett stort antal skadade fanns inom långvården eller på psykiatriska avdelningar, utan någon form av stimulans eller rehabilitering.

Projektet bidrog till att rehabiliteringsbehovet började uppmärksammas. Med exempel från internationella erfarenheter och goda föredömen har Hjärnkraft bidragit till att sprida insikten om att god hjärnskaderehabilitering ger resultat.

Hjärnkrafts mål är att alla som får en hjärnskada ska få en optimal rehabilitering och de närstående ska få fullgott stöd och information.