Om hjärnan

Hjärnan är det organ som styr det mesta av det som händer i våra kroppar. Den gör att vi kan gå, springa, prata, lyssna, förstå, se, komma ihåg saker och mycket, mycket mer. Den väger knappt 1,5 kilo vilket motsvarar cirka två procent av kroppsvikten. I hjärnan finns över 100 miljarder nervceller.

 

Hjärnan använder ungefär en femtedel av den syremängd som tillförs kroppen via blodet. Hjärnan sitter innanför det hårda skallbenet. Det gör att den till viss del är skyddad mot skador utifrån, till exempel slag eller när vi ramlar och slår i våra huvuden. Hjärnan är mjuk och ganska känslig.

Hjärnan är indelad i tre delar storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. Läs mer om Hjärnan – vårt viktigaste organ.