Kalmar slott. Foto: Kennerth Kullman | Dreamstime.com

Om oss i Hjärnkraft Kalmar

Här kan du läsa om Hjärnkraft i Kalmar, vilka mål föreningen har och vad vi arbetar med. Längst ner på sidan finns vår verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och våra stadgar.  Du hittar också kontaktuppgifter till styrelsen. Missa inte att kika i jubileumsskriften som togs fram inför 30-årsfirandet hösten 2020.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kalmar län, är en länsförening inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.  Vi arbetar för personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga/ närstående samt övriga som vill stödja vår förening.

Föreningen i Kalmar län bildades i september 1990. Vi firade 30 -årsjubileum i oktober 2020. Läs mer i Vår jubileumsskrift 30 år

Föreningen ordnar aktiviteter, kurser och utflykter för medlemmar hela året. Och  tillsammans med förbundet arrangerar vi utbildningsdagar om konsekvenser efter en förvärvad hjärnskada.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kalmar län arbetar för delaktighet i samhället och detta kan nås genom att alla personer med förvärvade hjärnskador inkluderas i samhället. Vi  arbetar för att utveckla LSS, inte avveckla eller sa reformen. Detta gör vi genom påverkansarbete mot våra politiker och förtroendevalda. Genom att erbjuda utbildning till alla personalkategorier som arbetar med vår målgrupp. Genom utbildning ökar vi även kunskapen i samhället om funktionshinder.

Föreningen vill verka för en livslång, individanpassad rehabiliteringskedja. Det ska inte finnas luckor mellan sjukhusvård och hemgång, därför vill vi arbeta för fler hjärnskadekoordinator-tjänster. Alla med skador ska ges stöd och råd. Det ska även finnas stöd till närstående och dess anhöriga. Hjärnskadekoordinators uppgift är att överbrygga/hjälpa skadade/anhöriga till rätt vårdinstans både under och efter rehabiliteringsperioden.

verksamhetsplan kalmar 2020 

verksamhetsberättelse 2019 

Länsförenings-stadgar-reviderade-2018 

Kontaktuppgifter styrelsen

Du är alltid välkommen att ta kontakt med ordföranden och andra styrelseledamöter.