Samordning

0.00 kr

Rapporten

Samordning

Rapporten beskriver bakgrund vad gäller samordningsinsatser, nuvarande situation i Sverige och resultat vid en internationell jämförelse. I analysen görs jämförelser med andra diagnosgrupper och exempel på samordning av vård och omsorg. Rapporten inkluderar även samhällsstöd efter de medicinska insatserna. Det innebär att samordning ses ur ett biopsykosocialt perspektiv och inte bara ett medicinsk.

Antal sidor: 124. ISBN 978-91-985140-6-3

Slut på lager finns för nedladdning.

Slut i lager

Beskrivning

Mer om rapporten

Rapporten beskriver bakgrund vad gäller samordningsinsatser, nuvarande situation i Sverige och resultat vid en internationell jämförelse. I analysen görs jämförelser med andra diagnosgrupper och exempel på samordning av vård och omsorg. Rapporten inkluderar även samhällsstöd efter de medicinska insatserna. Det innebär att samordning ses ur ett biopsykosocialt perspektiv och inte bara ett medicinsk.

Rapporten bygger på workshops tillsammans med övriga processledare, litteraturgenomgångar, deltagande i seminarier och samtal med personer med egen erfarenhet, närstående och sakkunniga. I denna rapport tas också upp samordning utifrån erfarenheter från Modellprojektets övriga processområden.

Rapporten i tryckt form är slut men går att ladda ner här.

 

 

Ytterligare information

Vikt 0.2 kg