Samtala med bilder

150.00 kr

Samtala med bilder synliggör det som är svårt i förskolan, skolan eller på fritiden men också det som fungerar bra. Åldersgrupp 6–18 år. Samtala med bilder riktar sig till dig som arbetar inom förskola, skola, habilitering, barn och ungdomspsykiatrin (BUP) eller inom vården.

Beskrivning

Samtala med bilder synliggör det som är svårt i förskolan, skolan eller på fritiden men också det som fungerar bra. Åldersgrupp 6–18 år. Samtala med bilder riktar sig till dig som arbetar inom förskola, skola, habilitering, barn och ungdomspsykiatrin (BUP) eller inom vården.

Materialet har tagits fram av Cristina Eklund, specialpedagog på Akademiska barnsjukhuset och författare i samarbete med Louise Turlock, grafisk formgivare.

 ”Att barn ges möjlighet att uttrycka sina tankar och bli delaktiga i förslag och beslut som tas ger trygghet och skapar förutsättningar för metakognition. Min erfarenhet av att samtala med barn har också lärt mig att det oftast underlättar för barnet att ha något att fästa blicken på och få något att ta ställning till”, säger Cristina Eklund.

Fördelar med att samtala med bilder

När man samtalar är det alltid viktigt att ha god tid på sig och sitta i en lugn miljö. Att ha visuellt stöd i form av bildkort skapar goda samtalsförutsättningar.

Till Samtala med bilder finns också förslag på frågor till varje bildkort som du som samtalsledare kan använda. Med hjälp av bildkorten får barnet/eleven något att fästa blicken på.

Barnet/eleven kan under samtalet enkelt ändra eller ompröva sin åsikt genom att flytta på en bild och lägga den under en annan rubrik.

Grund för åtgärder och utvärdering

När alla bildkorten lagts ut synliggörs för barnet/eleven vad som fungerar respektive känns bra och det som är jobbigt och svårt i skolan eller på fritiden. Tanken är att det som kommer fram i samtalet kan ligga till grund för åtgärder och utvärdering.

Uppföljning

Efter en tid utvärderas samtalet och åtgärdsförslagen. Vilka åtgärder har fungerat bra och vilka har fungerat mindre bra? Ska vi ta bort någon åtgärd och/eller lägga till någon annan?

Samtala med bilder innehåller:
  • 72 kort med bilder.
  • 24 tomma kort för egna bilder/påståenden.
  • Lista (A4) med numrerade påståenden som hör till bildkorten.
  • En handledning/guide.

Läs mer i informationsbladet: Samtala_bild_infoblad

 

 

Ytterligare information

Vikt 0.117 kg