Samtalsstöd för barn och ungdomar

120.00 kr

Samtalsstöd för barn och ungdomar är ett visuellt material som synliggör det som är svårt i skolan och på fritiden men också det som fungerar bra i vardagen.

Beskrivning

Samtalsstöd för barn och ungdomar är ett visuellt material som synliggör det som är svårt i skolan och på fritiden men också det som fungerar bra i vardagen. Materialet riktar sig till dig som är mentor, specialpedagog, psykolog, kurator eller skolsköterska. Åldersgrupp 10-18 år.

Materialet består av ett antal kort med påståenden som läggs ut på ett underlag med kolumnerna SANT – SANT/FALSKT – FALSKT samt en pedagogisk handledning.

När alla påståenden lagts ut blir det tydligt för eleven vad som fungerar/känns bra, lika mycket som det eleven upplever är jobbigt och svårt i skolan. Tanken är att det som kommer fram i samtalet kan ligga till grund för åtgärder, utvärdering och uppföljning.

Målgruppen är i första hand barn/ungdomar som har svårigheter i skolan, t ex med förvärvad hjärnskada, epilepsi, autism, ADHD, psykisk ohälsa eller som genomgått cancerbehandling.

Cristina Eklund, specialpedagog och författare, har tagit fram materialet.

”Att barn ges möjlighet att uttrycka sina tankar och bli delaktiga i förslag och beslut som tas ger trygghet och skapar förutsättningar för metakognition. Min erfarenhet av att samtala med barn har också lärt mig att det oftast underlättar för barnet att ha något att fästa blicken på och få något att ta ställning till. Den insikten har mer och mer blivit tydlig i mina samtal med barn och ungdomar och inspirerat mig till materialet ”Samtalsstöd för barn och ungdomar”.

Cristina Eklund

Materialet innehåller:
A4 ark med stansade kort:
72 kort med förtryckta påståenden
24 kort för skriva egna påståenden
Ett underlag att lägga korten på.
En pedagogisk handledning/guide.

 

Cristina Eklund är författare till ett antal material och böcker för barn med förvärvad hjärnskada. Senast utgivet via Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är Ska jag gasa eller bromsa – en viktig fråga i skolan efter hjärnskakning!
och Epilepsihandboken för skolan. Louise Turlock är formgivare av materialet.

Ytterligare information

Vikt 0.137 kg