Skrifter & rapporter

Här finns Hjärnkrafts skrifter & rapporter samt informationsmaterial. Klicka på produkten för att läsa mer. Vi har även samlat de sju rapporterna och sammanfattningar från Modellprojektets arbete under en separat fil.

Välj produktkategori för att se respektive produkter, Skrifter & rapporter, Rapporter 2019 från Modellprojektets arbete, Nedladdningsbara filer, Utbildningar & event som är på gång eller Prylar.