Hjärnkraft kräver tillsammans med 20 andra organisationer att regeringen skyndsamt bör tillsätta en hjälpmedelskommission med uppgiften att ta fram en nationell hjälpmedelsstrategi. Kommissionen bör också se över sortiment och avgifter. 

Regeringen bör tillsätta en hjälpmedelskommission

Hjärnkraft kräver i en debattartikel tillsammans med 20 andra organisationer att regeringen skyndsamt bör tillsätta en hjälpmedelskommission med uppgiften att ta fram en nationell hjälpmedelsstrategi. Kommissionen bör också lämna förslag på ett nationellt regelverk gällande sortiment för hjälpmedel samt riktlinjer för att begränsa möjligheten att ta ut avgifter.

Läs hela artikeln:

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/12/13/regeringen-bor-tillsatta-en-hjalpmedelskommission/

 

”Ett hjälpmedel är alltid att betrakta som en del i en habilitering, rehabilitering, vård eller behandling”, skriver debattörerna.