Hjärnkraft Örebro län öppnar upp för utomhusaktiviteter juni/juli

Hjärnkraft Örebro läns styrelse har beslutat att öppna upp  för utomhus aktiviteter inom föreningen.  Detta innebär att korvgrillning vid Venastugan, Örebro, Konst på Hög-utflykten och besöket vid Ässundet kommer att genomföras i juni respektive juli. Övriga aktiviteter är dock inställda tills vidare. Beslutet för de övriga aktiviteterna gäller  till 15 juni, då nytt beslut tas.