Hjärnkraft besöker veteranjärnvägen (NBVJ) i Nora 12 augusti

Hjärnkraft besöker veteranjärnvägen i Nora den 12 augusti, där vi får vi möjlighet att se ånglok och rälsbussar mm. Häng med Du också.

Varmt välkommen!

Välkommen med Din anmälan till  Göran Filander senast 5 augusti.

För mer info, se inbjudan>>>