Kampanjen #respektförrättigheter har inletts

Nu går startskottet för MR-kampanjen #respektförrättigheter! Samtidigt lanseras webbplatsen www.respektforrattigheter.se ! Det är dags för en ambitionshöjning.

Trots en lång ekonomisk tillväxt har risken för fattigdom ökat och stödet till personer med funktionsnedsättning försämrats. När samhällsbygget efter coronapandemin nu planeras är det viktigare än någonsin att ingen lämnas efter. Nu går startskottet för MR-kampanjen #respektförrättigheter! Samtidigt lanseras webbplatsen www.respektforrattigheter.se ! Det är dags för en ambitionshöjning.

Civilsamhället vill väcka regering, riksdag och andra makthavare som ansvarar för att FN:s funktionsrättskonvention förverkligas i Sverige. För en påminnelse behövs! Trots att konventionen varit gällande i Sverige i mer än tio år, har utvecklingen på flera centrala områden stagnerat eller gått bakåt.

”Nu tar vi gemensamma krafttag för att bryta den negativa trenden”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Trycket behöver öka i funktionsrättsfrågorna. De berör mer än en femtedel av Sveriges befolkning och förtjänar en central plats i politiken.”

Webbplatsen www.respektforrattigheter.se är plattform för rapporten ”Respekt för rättigheter?”- som 110 organisationer står bakom. Rapporten är civilsamhällets granskning av hur Sverige uppfyller funktionsrättskonventionen, med 134 konstruktiva förslag på vad det offentliga behöver göra för att förverkliga konventionen.

”Nu vill vi se handling utifrån våra förslag”, betonar Elisabeth Wallenius. ”Det är dags för våra makthavare att respektera rättigheter, följa sina åtaganden och ta fram en budgeterad strategisk handlingsplan för hur konventionen ska förverkligas i Sverige. Idag har vi inte ens en strategi på plats”, avslutar hon.

Besök webbplatsen www.respektforrattigheter.se, ta del av rapporten och förslagen till förändring, sprid budskapen vidare och stötta arbetet för ett samhälle för alla!