Caféträffen på Reveljen startar upp 17/9

Caféträffen på Reveljen i Örebro (gamla I3-området)  öppnas nu på upp igen efter coronastängningen. 

Fika finns att köpa till självkostnadspris.

Dag: Torsdag 17/9

Tid: 17-19.30

Varmt välkommen att delta!

Adress  till Reveljen: Kaserngården 8B, Ingång: Klizow