Var rädd om #det som är du

Under hösten har Hjärnkrafts samarbetspartner NTF rullat ut kampanjen #detsomärdu för att öka cykelhjälmsanvändningen bland både vuxna och barn.

Flera studier visar att cykelhjälm kan minska antalet allvarliga skallskador med cirka 50-60 procent. Ändå är det endast mindre än hälften av alla cyklister som använder hjälm. Ett mål är att öka antalet hjälmar till 70 procent.

I kampanjen ingår berättelser av Marika Carlsson ”Jag är rädd om min spontanitet” och Daniel Adams-Ray ”Jag skyddar min kreativitet”. Ta del av berättelserna och titta på deras videor på kampanjsidan https://detsomardu.ntf.se/

Kampanjen innehåller också mer fakta kring cykelhjälmsanvändning, myt eller sanning och information om var det pågår evenemang.

Var rädd om det som är du! Använd hjälm.