Hjärnkrafts Hjärnet - och medlemsaktiviteter 2021

Nu är de klart Hjärnkraft arrangerar Hjärnet – och medlemsaktiviteter för 2021.

Aktiviteterna sker coronasäkert. Vi följer Folkhälsomydigheten råd och rekommendationer inför varje aktivitet.

Se aktivitetsprogram>>>