Styrelsen gav Ove Haugen, verksamhetsledare för HjärnPunkten, uppdraget att överlämna blommor till avgående kassören Ulrika Bohl.

Årsmöte Hjärnkraft Göteborg 2021

Torsdag den 25 februari höll Hjärnkraft Göteborg sitt Årsmöte. På grund av Covid 19 så var årets möte lite annorlunda. Externa deltagare var inbjudna till digitalt zoom-möte och detta resulterade i att vi blev 14 deltagare sammanlagt. Vår egna styrelse fick välja att delta fysiskt eller digitalt och båda alternativen utnyttjades.

Mötet genomfördes i sedvanlig ordning och med Jo Fridmar som mötesordförande. Punkt efter punkt på dagordningen gicks igenom och inga protester framfördes. Verksamhetsberättelsen godkändes därför som den hade förelagts.

Valberedningen lade fram sina förslag vilka också antogs. Det betyder att Jo Fridmar och Ulla Persson lämnar styrelsen. Ny kassör blir Bodil Jönsson och som ny ordförande valdes Ing-Britt Bengtsson.

Blommor överlämnades till avgående ordförande Jo Fridmar och kassör Ulrika Bohl samt till förenings två anställda herrar, Ove Haugen, verksamhetsledare för HjärnPunkten, och Administratör Lennart Lundén. För de fysiskt närvarande avslutades mötet med kaffe och semla.

Ulrika Bohl