Din hjälp behövs

För tredje gången genomför Begripsam sin enkätundersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”. Svara gärna på deras enkät.

Informationen om hur personer med funktionsnedsättning använder internet behöver bli bättre. För även om Statistiska Centralbyrån och Internetstiftelsen i Sverige regelbundet undersöker hur svenskar använder datorer, surfplattor, smarta telefoner och internet, saknas det information om hur det är för personer med olika funktionsnedsättningar och bland är den information som finns fel. Därför är det viktigt att vi får så många svar som möjligt på vår enkät, så att den rätta informationen kan spridas. 

Du kan hjälpa till på två sätt! 

Svara själv på enkäten genom att: Klicka på länken nedan och svara på frågorna. De är inte jättemånga och nästa alla är flervalsfrågor 

https://survey.alchemer.com/s3/6297621/SMFOI-2021 

eller 

Svara på papper och skicka in dina svar eller bli intervjuad, genom att kontakta Kerstin Ivarson Ahlstrand på telefon: 0732 – 30 00 81 eller mejla kerstin.ahlstrand@begripsam.com 

Tyvärr genomförs inga besök på gruppbostäder mm denna gång p.g.a pandemin.  

Begripsam har gjort en sådan här undersökning två gånger tidigare, år 2017 och 2019.  Resultaten från de undersökningarna hittar du här: https://www.begripsam.se/internet/ 

Tack för din medverkan!  

För att få till förändringar måste informationen om hur det ser ut i verkligheten komma fram.