Föreningen säljer Restaurangchansen fr om 1 okt.

Fr om fredag  1 oktober kan du köpa Restaurangchansen hos oss. 

Vill du köpa ett häfte eller app, kontakta 

maria.vi@telia.com