Enkät för anhöriga ute nu

2021 arbetade vi på Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft för att skapa aktiviteter för anhöriga bland Hjärnkrafts medlemmar över landet. Under 2022 planerar vi att skapa en sektion för anhöriga som kan fokusera på flera områden. 

Klicka på knappen ovan för att komma till enkäten. Den tar bara några minuter att besvara.

Människor som lever med förvärvad hjärnskada behöver ibland mycket stöd i sin vardag. Att vara nära anhörig till en  person med förvärvad hjärnskada kan många gånger vara ett hårt arbete rent fysiskt, men framför allt är det alltid en kraftig psykisk påfrestning, eftersom det innebär att åka med på nästan samma känslomässiga berg- och dalbana som personen som råkat ut för en skada eller sjukdom, men ändå hela tiden stå vid sidan om. 
En anhörigs situation ser olika ut  beroende på vilken relation man har till den som har en hjärnskada; det kan vara ett barn, en ung vuxen, en partner eller en förälder. Därför tror vi att det kommer att bildas olika grupper där man kan träffa och diskutera med andra anhöriga i samma situation. Sektionen för anhöriga kommer till stor del att drivas av medlemmarna i anhörigsektionen, med stöd från förbundskansliet. 

För att kunna skapa en så bra anhörigsektion som möjligt vill vi veta vad just du som anhörig har för synpunkter på hur sektionen ska fungera och vad den bör innehålla. Är du anhörig till en person med förvärvad hjärnskada, eller känner någon som du tror skulle vara intresserad av att engagera sig i dessa frågor?  Vi behöver just dina svar på enkäten!

Fyll i dina kontaktuppgifter i enkäten så att vi kan nå dig med rätt information. Vi räknar med att framförallt kommunicera via mejl. Meddela oss om du ej har mejladress så löser vi det. 

Enkäten består av 10 frågor – ta gärna en paus, eller två, om det känns mycket att fylla i alla svar på en gång!

Använd länken för att komma till anhörigenkäten: https://forms.office.com/r/DV4xk8Tks3

Tack för att du vill hjälpa till!