Nka lanserar handboken "Kvalificerad omvårdnad i vardagen"

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) publicerar nu en reviderad upplaga av handboken ”Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga”. Handboken finns tillgänglig digitalt och innehåller information och råd som kan vara användbara för anhöriga och personal.

Syftet med handboken är att sprida kunskap om och förståelse för personer med flerfunktionsnedsättning, som under hela livet har stora vård- och omvårdnadsbehov. Med handboken vill Nka visa att det går att göra mycket för att ge barn, ungdomar och vuxna med flerfunktionsnedsättning möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt.

– Kunskapen måste finnas där personer med flerfunktionsnedsättning vistas. Nu när kapitlen kommer finnas tillgängliga digitalt är det med förhoppning om att handboken ska vara anhöriga till hjälp och även kunna ingå som kurslitteratur i olika utbildningar inom vård- och omsorg, säger författaren Ann-Kristin Ölund, möjliggörare/praktiker på Nka.

Handboken går att läsa samt ladda ner helt kostnadsfritt på Nka:s webbsida. Du kan välja att läsa varje kapitel för sig eller ta del av handboken i sin helhet. Det går också bra att skriva ut hela boken eller kapitlen.

Läs mer och ta del av handboken på Nka:s webbsida