Information om baden på USÖ i Nora

Här kommer information om badet på USÖ & i Nora.
 
Badet på USÖ
Hjärnkrafts sista bad på USÖ – innan sommaruppehållet – är 
är lördag 18 juni, kl. 13.00. 
Badet startar igen lördagen den 16 juli, kl.13.00.
 
Samling sker som vanligt utanför fiket i M-huset (USÖ), kl.12.45 
– gäller vid båda tillfällena.
 
Innan badet, Kl. 12.00, den 18/6, bjuder Hjärnkraft på fika utanför caféet i M-huset, USÖ.
 
Badet i Nora
Hjärnkrafts sista badtid i Nora (Hagby Ängar) – innan sommaruppehållet – sker 
torsdag 16 juni. Idag har  vi dock inget datum då badet i startas igen.
 
Frågor  & funderingar besvaras av Ilona Wahlström,
badansvarig
tel: 0587-31 11 42,
E-post: ratkai.ilona@gmail.com
 
 

.