Anmäl hinder i samband med valet 2022

Funktionsrätt Sverige har tagit fram ett formulär för funktionsrättsorganisationer som vill rapportera hinder i samband med valet.  All information finns via den här länken: www.funktionsratt.se/valhinder.

Via webbsidan finns också en länk till formuläret som används för att rapportera hinder.

I Sverige saknas samlade data och dokumentation om vilka hinder, när och var det förekommer, men det finns rapporter om personer som till exempel inte har fått röstkort från sin ställföreträdare, att personer inte får tillgång till ledsagare för att ta sig till röstlokalen, att individer saknar information eller att det finns bristande tillgänglighet till vallokaler och andra hinder i samband med röstmottagning. Nu vill vi att berättelserna dokumenteras!

Länk till mer information