KANSLIET STÄNGT ÖVER JUL OCH NYÅR

Kansliet är  stängt  från 23 december.

Vi öppnar åter  den 3 januari

För brådskande ärenden, kontakta ordf. Annica Moberg,

tel: 076-818 09 96, e-post: ane.annica@hotmail.com

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

önskar Hjärnkraft Örebro läns styrelse & kansli