skisskarta EU

Hybridkonferens om funktionsrättskonventionen

Under det första halvåret 2023 är Sverige åter ordförande för EU:s ministerråd. Funktionsrätt Sverige har arbetat för att Sverige ska stärka funktionsrättsperspektivet under ordförandeskapet.

Symbol för Europeiska unionens råd med EU-flaggan

Regeringen har beviljat medel till Funktionsrätt Sverige för att planera och förbereda en hybridkonferens under det svenska ordförandeskapet med syftet att främja genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen.

Funktionsrätt Sverige ska lyfta aktuella lagstiftningsfrågor och bidra till genomförandet av den europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Organisationen ska samordna sig med den europeiska och svenska funktionshindersrörelsen samt andra berörda organisationer och företrädare för myndigheter.

Konferensen arrangeras både fysiskt i Stockholm och kommer även att kunna följas online den 31 mars 2023.

Läs mer på Funktionsrätts hemsida där programmet kommer att läggas upp så snart det är klart.