TBE – Sektionen vill önska er en Glad Påsk och berätta att det ligger motioner i riksdagen om gratis TBE vaccin till barn och eventuellt ligga i allmänna vaccinationsprogrammet alternativt ingå i högkostnadsskyddet för vuxna. 

Vi räknar dagarna tills detta ska upp till beslut i Riksdagen den 13 april. Via länken kan du under Förslag se de motioner som kommit in. TBE -Sektionen följer detta noga och har även mailat  förra socialminister Lena Hallengren. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/folkhalsa_HA01SoU20