BADET PÅ USÖ: SISTA BADET INNAN SOMMARUPPEHÅLLET ÄR 17 JUNI

Hjärnkrafts sista bad på USÖ innan sommaruppehållet
är lördag den 17 juni, kl.13.00.
 
Badet startar igen lördag 15 juli, kl.13.00.
 
Samling sker vid caféet i M-huset, USÖ, kl 12.30.

Vid frågor eller funderingar, 
kontakta Ilona Wahlström, badansvarig
tel: 0587-31 11 42
E-post: ratkai.ilona@gmail.com