Hjärnet i Kalmar på konstkurs

Vårterminen 2024 är uppstartad och vi har nu bytt studielokal.

Ett samarbete med studieförbundet Vuxenskolan har inletts och det är där som vi nu har våra träffar en förmiddag i veckan. Detta tack vare stort engagemang från Hjärnkraft Kalmar läns styrelse som möjliggör att sinnrika gruppen kan verka som en lokal Hjärnetgrupp inom föreningen.

Sinnrika gruppens önskemål 2024 är att få mer möjlighet till skapande verksamhet i form av måleri och teckning och vuxenskolan bistår med denna kompetens via sina cirkelledare inom konst.

parallellt med skapande verksamhet så kommer vi fokusera på nutidsorientering och vi kommer då att diskutera och analysera aktuella händelser både lokalt, nationellt och globalt.

// Paul Magnusson.

För kontakt ring kansliet 0480-292 84, eller maila till kalmar@hjarnkraft.se