FÖRENINGEN ARRANGERAR UTFLYKT TILL ETT HEP STARS-MUSEUM I ÖREBRO DEN 23 MAJ

Hjärnkraft Örebro län arrangerar en utflykt till ett Hep Stars-museum i slutet av maj.

Värd: Jens Bjök

Varmt välkommen!

Dag: Torsdag 23 maj 

Tid: 14- 16 ca

Plats: Hjärsta, Örebro (Hemma hos Roland Johansson)

Anmälan: senast 15 maj till Hjärnkrafts kansli, Örebro

tel: 019-673 21 35, eller e-post: orebro@hjarnkraft.se

Inbjudan som PDF: Inbjudan till ett Hep Stars -museum 23 maj