Samtal, hjärnskada, barn, unga, kognitiva problem,

På bilden syns omslaget med en pojke som breder ut sina armar över ett ängslandskap.