Webbinarium Diskriminering enligt Funktionsrättskonventionen

02jul09:1511:00Webbinarium Diskriminering enligt Funktionsrättskonventionenallmän kommentar 6

Detaljer

Webbinarium: Diskriminering enligt Funktionsrättkonventionen

– allmän kommentar 6

 

Boka in dig om du vill veta mer om hur Funktionsrättskonventionen bidrar till utveckling av jämlikhetsbegreppet! 

Övervakningskommittén för Funktionsrättskonventionen har tagit fram allmänna kommentarer för att hjälpa stater att förstå och fullgöra åtaganden. Forskaren och tidigare ordförande för kommittén, Theresia Degener är huvudförfattare till allmän kommentar 6 om diskriminering. Genom den allmänna kommentaren etableras det som kallas inkluderande jämlikhet (inclusive equality)

Målgrupp: Mötet riktar sig i första hand till anti-diskrimineringsbyråer, funktionsrättsorganisationer och organisationer som står bakom rapporten Respekt för rättigheter?

Syfte: Att fördjupa kunskapen om det utvecklade jämlikhetsbegreppet och diskriminering i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Medverkande: Susanne Berg, ordförande Disability Rights Defenders Sweden (tidigare kallad föreningen Lagen som verktyg), Ola Linder Independent, jurist Living Institute, Hans von Axelson, utredare, Myndigheten för delaktighet (samt medverkande i referensgruppen för Artikel 19 som verktyg) och Carin Apelmo, Göteborgs Rättighetscenter.
Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige är moderator.

Frivillig förberedelse: Läs den allmänna kommentaren 6 (finns inte ännu på svenska, preliminär översättning är under bearbetning). Titta gärna på webbinariet om respekt för rättigheter tema lag.
Det finns även en rapport om de första 10 åren med konventionen (på engelska) som är mycket läsvärd.

Vi använder verktyget Zoom för webbinarierna. Verktyget är webbaserat (och finns också som app), vilket innebär att du inte behöver ladda hem något program.

Anmäl dig via länken nedan på Funktionsrätts webbplats:

Webbinarium: Diskriminering enligt Funktionsrättkonventionen – allmän kommentar 6

 

Mer

Tid

(Torsdag) 09:15 - 11:00