Hjärnkrafts förebyggande arbete

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft rekommenderar att använda cykelhjälm och reflexer samt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i riskområden.

Använd reflex

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft deltar hösten 2019 i en trafiksäkerhetskampanj för att få fler skolelever i åldrarna 9 till 12 år att använda reflex när de är går till och från skolan. 

Vaccinera dig mot TBE

På Hjärnkrafts kansli får vi en del  samtal från personer som fått besvär efter fästingburna hjärn- och hjärnhinneinflammationer. Därför rekommenderas de som vistas i riskområden att vaccinera sig.

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar. Vid bett av en infekterad fästing smittas man direkt av sekret från fästingens infekterade spottkörtlar. Det finns ingen behandling mot själva TBE-infektionen. Därför är vaccination det bästa skyddet om man rör sig i naturen på platser där det finns fästingar.  

Sedan början av 2000-talet har antalet rapporterade fall av TBE mer än fördubblats och sjukdomsfall inträffar också utanför de traditionella riskområdena.  Cirka 200 personer blir sjuka i TBE varje år. Utbredningen av TBE är väl känd eftersom det är en  anmälningspliktig sjukdom. Det innebär att den behandlande läkaren rapporterar fall av TBE till Folkhälsomyndigheten.

De första symtomen, som kommer efter fyra dagar upp till en månad efter fästingbettet, är huvudvärk, muskelvärk trötthet och feber. Om viruset har spridit sig till hjärnan eller hjärnhinnorna blir man sjuk igen en vecka efter att de första symtomen har försvunnit. Då kan man få hög feber, svår huvudvärk, kräkas, bli känslig för ljus och bli yr. Man kan också få gångsvårigheter, talrubbningar, koncentrations- eller minnesstörningar. Var tionde person får olika förlamningssymtom.

Vaccination

Vaccination rekommenderas om man är fast boende eller vistas längre perioder i riskområden. Man vaccineras mot TBE vid flera tillfällen. Två doser med en till tre månaders mellanrum ges det första året. Den tredje dosen tas fem till tolv månader senare. Då är man skyddad i tre år. Dos fyra tas tre år efter tredje dosen och därefter rekommenderas en påfyllnadsdos vart femte år. Barn över ett år vaccineras på samma sätt som vuxna.
För personer över 60 år finns ett särskilt vaccinationsschema.
I augusti 2015 rapporterades att vaccinet inte är riktigt bra för personer från 50-60 års ålder. Ett antal äldre personer har fått sjukdomen trots att de är fullvaccinerade. Erfarenheter från Österrike visar dock att vaccinet fungerar bättre livet ut om man får vaccinet redan som barn.

Borrelia

Borrelia är en annan fästingburen sjukdom. Där sitter smittämnet i fästingens mage och om man tar bort fästingen inom ett till två dygn finns god chans att undvika borrelia. Det går inte att vaccinera sig mot borrelia.

Använd långbyxor och långärmat

Fästingar finns främst i skog och i högt gräs. Säsongen för fästingar brukar räknas från mars till november. De blir aktiva redan när det är fyra – fem grader. Man kan skydda sig genom att ha långärmad tröja, långbyxor, strumpor och heltäckande skor, helst stövlar. Det har visat sig att mörkt färgade kläder drar till sig färre fästingar. 

Ta bort fästingen på en gång

Risken för att få i sig smittämnen ökar ju längre tid fästingen får sitta kvar. När man varit ute i skogen är det bra att leta efter fästingar direkt när man kommer in. De kryper runt en liten stund innan de har hittat det perfekta bitstället.

Det har funnits många råd genom åren, att smörja med fett, använda nagellack, snurra fästingen. Det har man gått ifrån, antingen kan de metoderna leda till att fästingen ”kräks, eller att delar av fästingen lossnar och blir kvar.

Detta är rekommendationerna:
  • Använd en pincett eller en fästingborttagare. Båda finns att köpa på apotek.
  • Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra rakt ut. Försök att se till att hela fästingen följer med.
  • Tvätta bettstället med tvål och vatten.
  • Efter några dagar uppstår en liten inflammation. Om det finns kvarvarande delar av fästingen kan man ofta ganska enkelt ta bort dem då med en pincett eller en nål, men det är inte nödvändigt att göra det.

Hjärnkraft vill ha 18-årsgräns för cykelhjälm

Hjärnkrafts ordförande Maria Lundqvist-Brömster välkomnar trafiksäkerhetsorganisationen NTF:s förslag om att höja åldersgränsen för cykelhjälm till 18 år.

Cykelhjälmslagen gäller upp till 15 år idag. Men mellan 10-17 års ålder minskar användandet av cykelhjälm. Samtidigt ökar andelen huvudskador vid cykelolyckor med cirka en procentenhet årligen för varje år efter 10 års ålder.
– I och med ökningen av antalet elcyklar anser vi också att det finns anledning att se över hjälmlagen, säger Maria Lundqvist-Brömster.