Häften - hur är det?

Omslag av rosa och lila häften som ingår i materialet.