Utbildningar och event

Om våra utbildningar

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för att personer med förvärvad hjärnskada ska få god rehabilitering och stöd i sitt dagliga liv samt att närstående ska få stöd och information. Många personer med förvärvad hjärnskada omfattas efter rehabilitering av lagstadgade LSS och SoL-insatser, t ex personlig assistans. Förbundet vill att dessa insatser ska genomföras så bra som möjligt.

Utbildningsdagar är ett led i detta. Vi är övertygade om att en motiverad och välutbildad yrkeskår är ett av sätten att uppnå dessa mål. Vid utbildningarna medverkar kunniga och välmeriterade föreläsare och personer som är beroende av samhällets stödinsatser. Att få ta del av erfarenheter av rehabilitering och att leva med samhällsstöd är mycket värdefullt, både för personliga assistenter och även för dem som beviljar dessa insatser.

Utbildningar hösten 2020

Under hösten planerar vi för utbildningsdagar på flera orter. Beroende på rådande coronaläge är utbildningarna under hösten webbaserade, då till reducerat pris. Anmälan kan ske här intill. 

11 november arrangeras  webbinarium om konsekvenser efter förvärvad hjärnskada.

Så snart det finns mer information om utbildningarna kommer det att läggas upp här och i kalendariet.

december, 2020

Anmälan

Här kan du se vilka utbildningar som arrangeras och anmäla dig. Klicka på rubriken t ex “webbinarium..” för att läsa mer – här finns också länk till medlemspris.

Utbildningsansvarig

Kontakta utbildningsansvarig om du till exempel vill fråga något om våra utbildningar eller om du vill beställa en uppdragsutbildning på din ort.