Utbildningar och event

Om våra utbildningar

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för att personer med förvärvad hjärnskada ska få god rehabilitering och stöd i sitt dagliga liv samt att närstående ska få stöd och information. Många personer med förvärvad hjärnskada omfattas efter rehabilitering av lagstadgade LSS och SoL-insatser, t ex personlig assistans. Förbundet vill att dessa insatser ska genomföras så bra som möjligt.

Utbildningsdagar är ett led i detta. Vi är övertygade om att en motiverad och välutbildad yrkeskår är ett av sätten att uppnå dessa mål. Vid utbildningarna medverkar kunniga och välmeriterade föreläsare och personer som är beroende av samhällets stödinsatser. Att få ta del av erfarenheter av rehabilitering och att leva med samhällsstöd är mycket värdefullt, både för personliga assistenter och även för dem som beviljar dessa insatser.

Aktuella utbildningar och event

Hjärnkrafts populära Utbildningsdagar arrangeras under pandemin som webbinarier till reducerad avgift. Förbundet följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Tema Hjärnskakning – inte så “bara”

Den 26 maj arrangeras webbinariet Hjärnskakning – inte så “bara”! Under dagen föreläser först tre personer som beskriver hur det är att leva med hjärnskakning  och därefter flera experter som ger råd och tips om olika strategier. Som medlem i Hjärnkraft erbjuds ett extra förmånligt medlemspris. Läs mer och anmäl dig via länken nedan.

Hjärnkrafts barn- och familjeläger 2021

Förbundet planerar att arrangera sitt uppskattade barn- och familjeläger även i år på ett coronasäkert sätt (under förutsättning att restriktionerna lättas).

Det blir mycket utomhusaktiviteter och lek för barn och vuxna i den härliga miljön. Även i år kommer det att vara möjligt för de vuxna att vara med i en samtalsgrupp samtidigt som barnen tas omhand av en fritidspedagog.

Varmt välkommen med hela familjen!

Utbildningsansvarig

Kontakta utbildningsansvarig Per-Erik Nilsson via formuläret om du till exempel vill fråga något om våra utbildningar eller om du vill beställa en uppdragsutbildning på din ort.

Per Erik Nilsson, ombudsman och utbildningsansvarig på Hjärnkraft nås också på tel  0478-109 30 eller 0704-41 32 55.