Utbildningar och event

Om våra utbildningar

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för att personer med förvärvad hjärnskada ska få god rehabilitering och stöd i sitt dagliga liv samt att närstående ska få stöd och information. Många personer med förvärvad hjärnskada omfattas efter rehabilitering av lagstadgade LSS och SoL-insatser, t ex personlig assistans. Förbundet vill att dessa insatser ska genomföras så bra som möjligt.

Utbildningsdagar är ett led i detta. Vi är övertygade om att en motiverad och välutbildad yrkeskår är ett av sätten att uppnå dessa mål. Vid utbildningarna medverkar kunniga och välmeriterade föreläsare och personer som är beroende av samhällets stödinsatser. Att få ta del av erfarenheter av rehabilitering och att leva med samhällsstöd är mycket värdefullt, både för personliga assistenter och även för dem som beviljar dessa insatser.

Hjärnkrafts barn- och familjeläger 2022

Förbundet planerar att arrangera sitt uppskattade barn- och familjeläger även 2022.

Det blir mycket utomhusaktiviteter och lek för barn och vuxna i den härliga miljön. Även i år kommer det att vara möjligt för de vuxna att vara med i en samtalsgrupp samtidigt som barnen tas omhand av en fritidspedagog.

Under vårvintern kommer ytterligare information att läggas upp här.

 

Utbildningsförfrågningar

Kontakta oss gärna via formuläret om du till exempel vill fråga något om våra utbildningar eller om du vill beställa en uppdragsutbildning på din ort.

Det går också bra att ringa oss på 08-447 45 30.