Rehabilitering inom hälso- och sjukvård – barn

0.00 kr

Rapporten

Rehabilitering inom hälso- och sjukvård – barn

Rapporten ger en kunskapsbas om den svenska hälso- och sjukvårdens insatser för barn och ungdomar med traumatisk hjärnskada. Den ger exempel på hur livet kan påverkas för barn som drabbas av lättare eller svårare traumatiska hjärnskador och vilken hjälp gruppen har får från sjukvården.

Skriften är slut i tryckt form men finns under filer för nedladdning. Ladda ner skriften här.

Beskrivning

Mer om rapporten

Rapporten ger en kunskapsbas om den svenska hälso- och sjukvårdens insatser för barn och ungdomar med traumatisk hjärnskada. Den ger exempel på hur livet kan påverkas för barn som drabbas av lättare eller svårare traumatiska hjärnskador och vilken hjälp gruppen har får från sjukvården.

Den beskriver tidigare granskningar av detta område och ger en utblick över vad som sker internationellt när det gäller rehabilitering för barn med traumatiska hjärnskador. Rapporten beskriver också hur rehabilitering organiseras i Sverige för denna grupp och ger en kortare beskrivning av det internationella kunskapsläget.

Slutligen presenteras förslag på förändringar som ökar möjligheterna för barn och ungdomar med traumatisk hjärnskada att få tillgång till en långsiktig, individanpassad, familjefokuserad och tvärfacklig rehabilitering. Rekommendationerna baserar sig på de välfungerande strukturer vi har i Sverige och hur de kan kombineras med ett gediget kunnande hos professionen. Vi behöver säkerställa att sjukvårdens insatser finns tillgängliga för barn och ungdomar med traumatisk hjärnskada oavsett var i Sverige de bor och oavsett vem de råkar träffa i sjukvården. Förslagen ska stärka möjligheten till god livskvalitet för de barn och ungdomar som har en kvarstående funktionsnedsättning efter en traumatisk hjärnskada. Om inget annat anges, avses hela gruppen från lätt till svår traumatisk hjärnskada i barndomen.

Antal sidor: 84. ISBN 978-91-985140-1-8

Ytterligare information

Vikt 0.146 kg