Stöd och service

0.00 kr

Rapporten

Stöd och service

Rapport beskriver de stödformer som personer med förvärvade hjärnskador kan ha rätt till enligt de lagar som styr insatser enligt LSS, bistånd inom socialtjänsten, bidrag för bostadsanpassning samt resor inom färdtjänst och riksfärdtjänst.

Antal sidor: 134. ISBN 978-91-985140-2-5

Rapporten är slut i tryckt form men finns för nedladdning här.

Slut i lager

Beskrivning

Rapporten beskriver de stödformer som personer med förvärvade hjärnskador kan ha rätt till enligt de lagar som styr insatser enligt LSS, bistånd inom socialtjänsten, bidrag för bostadsanpassning samt resor inom färdtjänst och riksfärdtjänst.

Varje lags stödsystem och villkoren för att få en insats beskrivs var för sig. Vem som ansvar för stödsystemet och hur det kan vara organiserat presenteras översiktligt. Därefter redogör vi för resultaten från de uppföljningar och den tillsyn som olika myndigheter har gjort för att ta reda på i vilken grad lagstiftningarnas intentioner uppfylls.

Till sist lämnar vi våra rekommendationer för förbättringar av det samlade stödet till personer med funktionsnedsättningar. Det finns också i ovanstående lagstiftningar bestämmelser om förebyggande stöd och planerings- och informationsskyldighet. I den sociala lagstiftningen är ansvaret för stöd till personer med funktionsnedsättningar uppdelat på staten, landstingen/regionerna och kommunerna. Verksamheterna kan utföras av privata utförare.

Finns endast för nedladdning.

Ytterligare information

Vikt 0.211 kg