Rehabilitering inom hälso- och sjukvård – vuxna

0.00 kr

Rapporten

Rehabilitering inom hälso- och sjukvård – vuxna

Rapporten ger en aktuell beskrivning av traumatisk hjärnskada, dess konsekvenser och åtföljande rehabilitering för vuxna, över 18 år. Den vänder sig till olika professioner som möter personer med traumatisk hjärnskada och till personer med traumatisk hjärnskada, deras anhöriga och andra närstående.

Rapporten är slut i tryckt form men finns för nedladdning här.

Antal sidor: 108. ISBN 978-91-985140-0-1

Beskrivning

Mer om rapporten

Rapporten ger en aktuell beskrivning av traumatisk hjärnskada, dess konsekvenser och åtföljande rehabilitering för vuxna, över 18 år. Den vänder sig till olika professioner som möter personer med traumatisk hjärnskada och till personer med traumatisk hjärnskada, deras anhöriga och andra närstående.

Rapporten ger information om vilka förväntningar som kan ställas på rehabiliterings-insatser och ger underlag till rekommendationer och förslag för rehabilitering och stödinsatser­ser efter traumatisk hjärnskada.

Inledningsvis ges en grundläggande beskrivning och definition av traumatisk hjärnskada, dess förekomst och konsekvenser. Därefter berörs de skilda nivåerna för rehabilitering och anhörigas betydelse under den ibland långa tidsperiod som rehabilitering och återhämtning fortgår.

Likaså beskrivs behoven av samordning och fungerande team under den komplexa rehabiliteringsprocessen. Insprängd i texten finns korta fallexempel som avser att ge ett ”axplock” av beskrivningar för situationer som berör personer med erfarenheter av traumatisk hjärnskada med skilda skadegrader.

Ytterligare information

Vikt 0.177 kg