Stödfunktioner

0.00 kr

Rapporten

Stödfunktioner

 

Rapporten beskriver specifika stödfunktioner som Case management (CM), hjärnskadekoordinator/vägledare, personligt ombud och god man utifrån målgruppen personer med traumatisk hjärnskada men också utifrån hela gruppen förvärvad hjärnskada. Den beskriver den nuvarande situationen i Sverige men ger också exempel på det internationella kunskapsläget för området stödfunktioner.

Vid större beställning kontakta Hjärnkraft via mejl info@hjarnkraft.se eller telefon 08-447 45 30.
Antal sidor: 112. ISBN 978-91-985140-5-6

Beskrivning

Mer om rapporten

Rapporten beskriver specifika stödfunktioner såsom Case management (CM) hjärnskadekoordinator/vägledare, personligt ombud och god man utifrån målgruppen personer med traumatisk hjärnskada men också utifrån hela gruppen förvärvad hjärnskada. Den beskriver den nuvarande situationen i Sverige men ger också exempel på det internationella kunskapsläget för området stödfunktioner.

Underlag har samlats in för att kunna beskriva specifika behov, kritiska skeden och händelser under en persons liv där det har varit viktigt att få tillgång till samordnande stödfunktioner. Vi har även belyst vilka lagar som styr området. Utifrån våra fallbeskrivningar och analysen av dessa ser vi tydliga nationella, regionala och internationella skillnader inom området.

I rapporten beskrivs också det samordningsansvar som tas av anhöriga och hur de påverkas av detta. Vi har utifrån denna analys tagit fram förslag och rekommendationer på en nationell modell för området stödfunktioner och för de specifika samordningsfunktioner som vi fokuserar på i denna rapport.

Ytterligare information

Vikt 0.189 kg