Om Hjärnkraft Skåne

Vad gör Hjärnkraft Skåne?

 
Vi ger råd och stöd till de skadade och anhöriga. I föreningen finns personer med egna erfarenheter av att livet förändras och anhöriga som sett sina nära och kära drabbas av det ofattbara. I föreningen kan du alltid räkna med att få hjälp och stöd i den svåra situationen.
 
Vi påverkar, uppvaktar och bevakar politiker och tjänstemän. Många lagar reglerar hälso- och sjukvården i landet. LSS och SoL är bara några av dem. Men trots det har Region Skåne stora möjligheter att påverka rehabilitering, habilitering, hjälpmedelshantering och livsvillkoren i stort för alla funktionshindrade. Genom att vara medlem i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har du som medborgare möjlighet att påverka villkoren. Ju fler vi är desto större chans att påverka!
 
Vi anordnar aktiviteter för medlemmarna. Bland aktiviteterna kan nämnas RGRM (rytm och musik-träning), Hikari och mindfulness (Mera LIV), utflykter och längre resor med övernattningar. Allt som föreningen anordnar försöker vi anpassa till personer med funktionshinder. Att alla skall kunna följa med på allt är ambitionen. Ett mål som oftast, men inte alltid, går att uppfylla. Samhället är långt ifrån helt anpassat till personer med särskilda behov. Hjärnkraft har kommit betydligt längre, men ännu inte ända fram.
 
Vi anordnar kurser och seminarier för allmänheten. De flesta människor i landet vet inte särskilt mycket om hjärnskador och dess konsekvenser. Personer som arbetar med föreningens målgrupp vet mer, men båda grupperna behöver naturligtvis veta mer. Hjärnkraft har här en viktig uppgift att sprida kunskap i samhället.

Hjärnkraft Skånes styrelse

 

Ordförande: Leif Degler leif.degler@hjarnkraft.se

Ledamöter: Thomas-Ivan Brilje, Göran Hassel, Frida Johlbring, Kristofer Kruuse, Ulrica Paulsson, Beth Sundell-Eriksson

Suppleanter: Lars-Åke Nilsson, Yvonne Tegerup

Valberedning: Lisa Allbäck, Inger Simon

Vill du engagera dig? Känner du någon med driv och idéer som borde sitta i styrelsen? Ta kontakt med valberedningen via kansli@hjarnkraftskane.se!