Tips och råd för oss i Skåne

hjärnskadekoordinator skåne

Minnesfonden startades av Inger Simon tillsammans med hennes söner vid hennes makes bortgång år 2005. Istället för blommor bad de sina vänner att sända en penninggåva till aktiviteter för Hjärnkraft Skåne Läns medlemmar. Önskan uppfylldes och Minnesfonden permanentades.

Du som medlem kan också söka medel för aktiviteter som arrangeras av länsföreningar eller riksföreningen.

Antingen du vill hedra en människa som gått bort, hylla en jubilar eller minnas något särskilt, är din gåva mycket välkommen.

Insättning sker till Nordea pg 480 87 20 – 9. Märk insättningen ”Minnesfonden”. Stort tack!

Hjärnskadekoordinatorerna är oberoende resurspersoner till vuxna med förvärvade hjärnskador i Skåne. De har också en rådgivande funktion för personal inom vård, omsorg, stöd och service i kommuner och landsting.

Läs mer och kom i kontakt med dem här: Hjärnskadekoordinatorer – Vårdgivare Skåne (skane.se)