När allt fler unga bränner ut sig måste vi kraftsamla

Kunskapen om de svåra och långvariga konsekvenserna av utmattningssyndrom måste öka. De som insjuknar måste få relevant stöd och rehabilitering och inte avfärdas med ifrågasättande och antidepressiva mediciner.

Läs hela artikel

Problemen de beskriver liknar de vid är vana vid hos personer med andra typer av förvärvad hjärnskada. Det handlar om ett trötthet som inte går att vila bort, sömnrubbningar och kognitiva besvär. 

Modern forskning visar att symtomen kan finnas kvar länge och att hjärnan ännu efter sju år kan vara starkt påverkad. Många försöker gå tillbaka till arbetet och den belastningsnivå de hade innan de blev sjuka, men det fungerar sällan. Den som blivit sjuk av stress får helt nya toleransnivåer och måste inse det för att kunna fungera och bli frisk. 

Nu är det dags att agera skriver Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Dagens samhälle.

Läs hela artikeln