De riktlinjer som finns idag omfattar patienter som söker sig till akutmottagning vid sjukhus. Däremot saknas riktlinjer för patienterna som först söker sig till sin husläkare eller primärvården. En forskargrupp har via en enkät kartlagt hur patienter med lätta hjärnskador omhändertas 

Primärvården behöver riktlinjer vid lätta traumatiska hjärnskador

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har länge efterlyst riktlinjer för primärvården vid lätta traumatiska hjärnskador. Ett av resultaten i Modellprojektet är att det behövs nationella riktlinjer för rehabilitering av personer med hjärnskador.

– Vi ser också att det saknas kunskap för att hjälpa och lotsa vidare personer som söker sig till primärvården efter en traumatisk hjärnskada, som t ex hjärnskakning, säger Cecilia Boestad, förbundssekreterare i Hjärnkraft.

De riktlinjer som finns idag omfattar patienter som söker sig till akutmottagning vid sjukhus. Däremot saknas riktlinjer för patienterna som först söker sig till sin husläkare eller primärvården. En forskargrupp har via en enkät kartlagt hur patienter med lätta hjärnskador omhändertas inom primärvården i Stockholms län. Gruppen kan visa att omhändertagandet varierar minimalt i det akuta skedet men att det finns en större variation när det gäller sekundära, långvariga besvär.

– I dag styrs patienterna i högre utsträckning till primärvården vilket leder till att fler patienter än tidigare kommer till primärvården med sina besvär, såväl i det akuta skedet som senare. Det är därför extra olyckligt att inte primärvården har riktlinjer vid omhändertagandet av patienter med lättare hjärnskada, säger Cecilia Boestad.

85 procent av enkätdeltagarna önskade bättre riktlinjer för patienter med minimala och lätta hjärnskador i primärvården.

– Det optimala hade varit att kunna utveckla riktlinjer för handläggning av denna patientkategori, vilket redan ini­tierats av SBU, och som på längre sikt förhoppningsvis kommer att resultera i landstäckande riktlinjer, säger Sofia Kreibom, ST-läkare i Stockholm till Läkartidningen.

Hon är en av författarna till artikeln i Läkartidningen tillsammans med Jiri Bartek Jr, ST-läkare, patientområde neurokirurgi, Eric P Thelin, med dr, ST-läkare, patientområde neurovaskulära sjukdomar som föreläste vid Hjärnkrafts ordförandekonferens 2019, Bo-Michael Bellander, docent, överläkare, patientområde neurokirurgi; de tre sistnämnda Karolins­ka universitetssjukhuset, Stockholm, Catharina Deboussard, med dr, överläkare, kliniken för hjärnskaderehabilitering, Danderyds sjukhus, Stockholm som även medverkade i Modellprojektet.

Läs artikeln i Läkartidningen. 

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2020/01/Behov-av-battre-riktlinjer-vid-latta-traumatiska-hjarnskador-i-primarvarden-/